Eseménynaptár

Február 2023
H K Sze Cs P Szo V
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

 

ÚjUtak 2012  - földtudományi előadássorozat

 

A Nemzetközi Geológiai Unió és az UNESCO kezdeményezésére 2008-at az ENSZ a Föld Bolygó Nemzetközi Évének nyilvánította. A kezdeményezők célja a földi rendszerek fenntartható hasznosítása az emberiség növekvő igényeinek mind teljesebb kielégítése mellett. Az „Új utak a földtudományokban” előadássorozat, kapcsolódva a „Föld bolygó nemzetközi éve” trienniumhoz, az elmúlt években sikeresen szolgálta ezt a célt: tartalmas és tanulságos előadásokat hallgathattunk avatott előadóktól, bővíthettük ismereteinket, tisztábbak lettek elképzeléseink jövőnkről, jobban látjuk az emberiség konfliktushelyzeteit.

A hároméves (2007 – 2009) nemzetközi program folytatásaként egy új együttműködés indult az elmúlt évben. Az „Earth Science Matters” (Földtudományi ügyeink) programhoz csatlakozni kíván a Magyar Geofizikusok Egyesülete és a Magyarhoni Földtani Társulat, terveink között szerepel az együttműködés Magyar Nemzeti Bizottságának megalakítása. Ennek az együttműködésnek a részét képezi az az előadássorozat, amelyet az „Új Utak” folytatásaként rendezünk.

        Terveink szerint (az elmúlt évekhez hasonlóan) az előadóüléseket havonta-kéthavonta rendezzük meg (2012-ben még az  Eötvös Loránd Geofizikai Intézet/Magyar Bányászati és Földtani Hivatal konferenciatermében, 2013-tól a volt Földtani Intézet dísztermében). A sorozat társrendezői (a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal védnöksége alatt) a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (lánykori nevén az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet), a Magyarhoni Földtani Társulat és a Magyar Geofizikusok Egyesülete. Számítunk más hazai szakmai szervezetek/egyesületek aktív részvételére is. Az előadássorozat előadói nemcsak a geofizika, hanem a földtudományok széles körének művelői közül kerülnek ki. A vitába is bekapcsolódó hallgatóság soraiba várjuk a társegyesületek geológus, hidrológus, meteorológus, geotechnikus tagjait, továbbá azokat a szakembereket, akik a döntéshozói vagy a végrehajtói hatalomban dolgoznak, és társaink lehetnek a közös célok eléréséhez vezető úton.

Az előadások avval a négy tárgykörrel fognak foglalkozni, amelyek szaktudásunk tárgyát képezik és amelyek az emberiség jövőjét jelentősen meg fogják határozni. Ezek: az energiaellátottság, az ásványvagyon-gazdálkodás, a talaj okszerű felhasználása (mert ettől függ élelmiszer-ellátásunk) és vízkészleteink védelme. Az idei (részleteiben még nem végleges) tervekről Rezessy Gézának, az előadássorozat szervezőjének írását itt olvashatjuk.

 

A 2012 évi előadássorozatban újabb 6 rendezvényre került sor. Egyesületünk mellett társrendezőként közreműködött az MFGI és a MBFH is. Az előadók az egyre veszélyeztetettebbé váló természeti erőforrásainkról szóltak:

2012. február 1.           Az atomenergia szerepe az energiaellátásban

·                      Makai Mihály: Az atomenergia szerepe az energiaellátásban

2012. március 21.        Természetes hőtárolás – hőszivattyúk hazánkban

·                      Ádám Béla: Sekélyföldhő-hasznosítás hőszivattyúval. Esélyek és lehetőségek

·                      Merényi László: Földhő-hasznosító rendszerek modellezése és monitorozása a hatásterület, a fenntarthatóság és a gazdaságosság vizsgálata céljából

·                      Lohonyai Miklós Mihály: Felhasználói tapasztalatok egy hőszivattyús szentendrei családi házban (beruházás, üzemeltetés, tapasztalatok, költségek)

2012. április 18.          A Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló tervezéséhez és létesítéséhez alkalmazott kutatási módszerek

·      Kereki Ferenc: A Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló létesítése és fejlesztése

·      Molnár Péter: Hidrogeológiai kutatási módszerek Bátaapátiban

·      Kovács László: A statikai tervezés és a biztonsági értékelés adatigényének kielégítése fejlett geotechnikai, kőzetmechanikai mérések alkalmazásával

·      Törös Endre: A gránitösszlet szeizmikusan „látható” szerkezeti elemei. Kőzetek geotechnikai osztályozása

·      Zilahi-Sebess László: A gránitösszlet geomechanikai értékelése mélyfúrás-geofizikai mérések alapján

·      Madarasi András: A magnetotellurikus mérések tapasztalatai. A direkt feladattól a posztinverziós modellalkotásig

·      Szongoth Gábor: Mélyfúrás-geofizikai eredmények

·      Gyalog László: Vágattérképek, árokdokumentálási módszerek, a lösztagolás módszerei

·      Balla Zoltán: Földtani térképszerkesztés – kvarter felszínek és idősebb szintek szerkesztése. Földtani szelvények és metszetek szerkesztése 3D-ben

·      Maros Gyula: Fúrómagok és vágatok földtani és tektonikai dokumentálása, szkennelése Imageo magszkennerrel, ill. Fotorobottal, kiértékelése CoreDump szoftverrel

2012. május 16.           A hazai fosszilis energiahordozók új értékelése

·      Püspöki Zoltán – Hámorné Vidó Mária – Fodor Béla – Szeiler Rita – Kercsmár Zsolt: A hazai szénvagyon felmérésének és újraértékelésének cselekvési területei

·      Koncz István: Prognosztikus szénhidrogén-készletek új értékelésének szerves-geokémiai szempontjai

2012. október 17.        Felszín alatti vizeink védelmének, feltárásának és hatásainak földtani vonatkozásai

·      Tóth György – Rotárné-Szalkai Ágnes – Szőcs Teodóra: Egyszer fent, egyszer lent; hidrogeológiai modellezés, a vízgazdálkodás és a geotermikus energiagazdálkodás kapcsolatai

·      Plank Zsuzsa – Tildy Péter: Sérülékeny vízbázisok felszíni geofizikai vizsgálata

·      Szongoth Gábor: Hogyan szennyezik el a (víz)kutak a felső vízadókat?

2012. november 21.    A termőtalaj, mint veszélyeztetett erőforrás. Földtani folyamatok, területhasználat

·      Lazányi János: Földhasználat az Európai Unió tagországaiban

·      Makádi Marianna: A bentonit mezőgazdasági hasznosítása a Nyírségben

·      Kovács Gábor – Püspöki Zoltán: Magyarország talajjavító ásványi nyersanyagainak mennyisége és területi eloszlása az Országos Ásványvagyon Nyilvántartás adatai alapján

·      Kerék Barbara – Kuti László: A talaj termékenységét gátló földtani tényezők

·      Szabó József: Informatikai rendszer kialakítása a mezőgazdasági művelésből adódó terhelések minősítésére és a talaj környezeti állapotának nyomon követésére

·      Bakó Gábor: A távérzékelési, fotogrammetriai és térinformatikai, valamint agrokémiai alapokon nyugvó multispektrális térképezés a mezőgazdaság és a talajkutatás szolgálatában

 

 

Új utak a földtudományokban: a 2013. év

 

A Magyar Geofizikusok Egyesülete, együttműködve a Magyar Földtani és Geofizikai Intézettel, a Magyarhoni Földtani Társulattal és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal, már 5 éve rendezi az „Új utak a földtudományban” előadássorozatot. Az előadások színhelye (most) az MFGI Stefánia úti épületének (azaz a Földtani Intézet műemléképületének) Díszterme (Budapest XIV, Stefánia út 14).

Az eddigi előadássorozat értékelését, az eddig elhangzott előadások listáját Rezessy Géza, az "ÚjUtak" szervezője a mellékelt írásban foglalta össze.

Alábbiakban közöljük az előadóülések meghívóját és az előadók által előzetesen bekért tartalmi kivonatokat. Az előadások megtörténte után pedig szándékunkban áll minden egyes előadást közkinccsé tenni azáltal, hogy az elhangzott prezentációk PDF állományban honlapunkról letölthetők (a szerzők hozzájárulásának birtokában).

 

2013. február 20 (szerda), 14 óra.

Gazdálkodás felszíni vizeinkkel

 

1.   Simonffy Zoltán: Felszíni vizeink állapota, a Duna Stratégia, hajózás  az előadás anyaga PDF-ben

2.   Nováky Béla: A klíma hatása felszíni vizeinkre az előadás anyaga PDF-ben

3.   Háfra Mátyás: A Tiszavölgy vízgazdálkodási helyzetképe   az előadás anyaga PDF-ben

4.   Balogh Péter: Táj és vízgazdálkodás természetes módon   az előadás anyaga PDF-ben

Meghívó

Az előadások tartalmi kivonata itt olvasható


 

2013. március 20 (szerda), 14 óra.

Bolygókutatás

 

1. Szegő Károly (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont): Új lehetőségek a Naprendszer kutatásában   az előadás anyaga PDF-ben

2. Illés Erzsébet (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont): Kölcsönhatások a Naprendszerben   az előadás anyaga PDF-ben

3. Keresztúri Ákos (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont): A Mars geológiája: milyen földtudományra tanít a vörös bolygó? 
    az előadás anyaga PDF-ben

4. Illés Erzsébet – Keresztúri Ákos: Az Oroszország felett robbant 2013 meteor jelenség

            4a. Illés Erzsébet előadása   az előadás anyaga PDF-ben

            4b. Keresztúri Ákos előadása   az előadás anyaga PDF-ben

Meghívó

Az előadások tartalmi kivonata itt olvasható


 

2013. május 15 (szerda), 14 óra

Geoparkok Magyarországon

 

1. Kéri István (Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft): A geoparkok nemzetközi jelenléte és jelentősége napjainkban az előadás itt elérhető

2. Korbély Barnabás (BfNPI Bakony-Balaton Geopark Csoport): A Bakony-Balaton Geopark „földtani csodaországa”   az előadás anyaga PDF-ben

3. Prakfalvi Péter (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal): Földtani és vízföldtani értékek a Novohrad-Nógrád Geoparkban   
              
  
az előadás anyaga PDF-ben

 

Az előadások tartalmi kivonata itt olvasható


 

2013 szeptember 18 (szerda), 14 óra

Területi tervezéssel a természeti katasztrófák kockázatának csökkentéséért

 

1. Magó Erzsébet (BM Területrendezési és Településügyi Főosztály): Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2013. évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai az előadás itt elérhető

2. Kisgyörgy Sándor (Környezetvédelmi Szakértői Iroda Kft): Stratégiaváltás előtt az árvízvédelem  az előadás anyaga PDF-ben

3a. Prakfalvi Péter (MBFH): A felszínmozgások nyilvántartásának történeti áttekintése.   az előadás anyaga PDF-ben

3a. Füsi Balázs (MFGI):  Modern távérzékelési és in-situ módszerek komplex alkalmazása a felszínmozgások detektálására, megfigyelésére és térképezésére  az előadás anyaga PDF-ben

4. Koloszár László – Maigut Vera – Marsi István – Vatai József (MFGI): Felszínmozgásos folyamatok földtani, térinformatikai értékelése (Balatoni magaspartok)  az előadás anyaga PDF-ben

Meghívó     Tartalmi kivonatok


 

2013 október 16 (szerda), 14 óra

Geotermikus potenciálfelmérés, modellezés, hasznosítás

 

1. Tóth Anikó (Miskolci Egyetem): Felhagyott bányatérségek geotermikus hasznosíthatósága   az előadás itt elérhető

2. Zilahi-Sebess László (MFGI): Az országos geotermikus potenciál-felmérés     az előadás itt elérhető

3. Tóth György, Szőcs Teodóra, Nádor Annamária, Zilahi-Sebess László, Merényi László, Rotárné Szalkai Ágnes, Gáspár Emese, Kovács Attila (MFGI): Fenntartható hévíz- és geotermikus energia-gazdálkodást támogató kutatások    az előadás itt elérhető

4. Szanyi János (Szegedi Tudományegyetem): Dél-alföldi termelő geotermikus rendszerek környezeti hatásai

 

meghívó